บอร์ด Review,ถ้ำผาหลงเหมินrdquoมรดกโลกปี HowTo, ท่องเ.. โพสท์โดย puypuyถ้ำผาหลงเหมิน  มรดกโลก 1,700 ปีถ้ำหลงเหมิน เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน อยู่ระหว่างภูเขาเซียงทางทิศตะวันออกกับภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก หันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำอี้ พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วยถ้ำมั่วเกา ถ้ำหลงเหมิน และถ้ำยฺหวินกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนถ้ำหลงเหมินเป็นถ้ำที่มนุษย์ขุดเอาหินออกโดยปรับหน้าผาหิน แล้วเจาะเป็นถ้ำ และแกะสลักหินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน โดยเริ่มทำตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือพ.ศ. ๘๕๙ ต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงมายังเมืองลั่วหยาง พ.ศ. ๙๓๙ - ๑๐๗๗ ได้มีการปรับหน้าผาและการแกะสลัก แล้วดำเนินการต่อโดยราชวงศ์เว่ยตะวันตก พ.ศ. ๑๐๗๘ – ๑๑๐๐ ราชวงศ์ฉีเหนือ พ.ศ. ๑๐๙๓ – ๑๑๒๐ ราชวงศ์โจวเหนือ พ.ศ. ๑๑๒๐ – ๑๑๓๔ ราชวงศ์สุย พ.ศ. ๑๑๓๔- ๑๑๖๑ ราชวงศ์ถังพ.ศ. ๑๑๖๑ – ๑๔๕๐ และราชวงศ์ซ่งเหนือ พ.ศ. ๑๕๐๓ – ๑๖๗๐     ในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือได้ดำเนินการไป ๓๐ % และ ๖๐ % ทำในสมัยราชวงศ์ถังโดยปรับหน้าผาและแกะสลักเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลากว่า ๑๕๐ ปี บริเวณ ถ้ำแห่งนี้มีถ้ำกว่า ๒๓๔๕ ถ้ำ ในภูเขาเซี่ยงซานและหลงเหมิน แกะสลักเป็นพระพุทธเจดีย์กว่า ๔๓ องค์ แกะสลักเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์และภาพลอยนูน กว่า ๑๐๐,๐๐๐ องค์ แกะ สลักเป็นศิลาจารึกด้วยรูปตัวอักษรสมัยต่างๆรวมทั้งเส้นสายลายอักษรด้วย กว่า ๒๘๐๐ ชิ้น กลุ่มพระพุทธรูปที่แกะสลักเรียงรายไปตามเพิงผาและในถ้ำ โดยเฉพาะบริเวณวัดเฝิงเซี่ยน มีพระพุทธโรจนะ ซึ่งมีความสูง ๑๗.๑๔ เมตร พระเศียรสูง ๔ เมตร พระกรรณทั้งสองข้างสูง ๑.๙ เมตร พระพักตร์พริ้งสวยงาม พระเนตรสวยมาก พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มนิดๆคล้ายยิ้ม พระเกศาม้วนสองชั้น จีวรเป็นริ้ว เป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นชิ้นงานที่ดีที่สุด      จาก การศึกษาพบว่า รูปพระที่แกะสลักได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของช่าง ที่ได้สร้างสรรค์ในยุคโบราณของจีน พวกช่างเหล่านั้นได้บรรจงแกะสลักหิน อย่างมีชีวิตชีวาด้วยแรงบันดาลใจที่เสกสรรผลงานศิลปกรรมออกมาไม่มีผิดเพี้ยน ด้วยอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันยาวนานของจีน ถ้ำหลงเหมินจึงเป็นที่รวมของศิลปกรรม เปรียบเสมือนห้องสมุดโบราณขนาดใหญ่ ที่สามารถศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ประวัติพุทธศาสนา ดนตรี เครื่องแต่งกาย เส้นสายลายอักษร และยาสมุนไพรได้ดีมาก ถ้ำหลงเหมินจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแกะสลักที่มีความยาวเป็นกิโลเมตรปฏิมากรรม รูปแกะสลักเหล่านี้ทนต่อสภาพภูมิอากาศและการถูกทำลายจากธรรมชาติตลอดมา เช่น แสงแดด ลม ฝน หิมะ และยังถูกมนุษย์ร่วมทำลายด้วย ดังนั้นรูปแกะสลักบางส่วนจึงถูกตัดถูกเฉือนถูกขุดออกไป เพื่อเอาไปขายต่างประเทศ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลกลางจึงได้ประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมของชาติ และเข้มงวดในการป้องกันและอนุรักษ์ แต่ก็ได้ถูกขโมยไปถึง ๘๐๐ ชิ้น ในระหว่างพ.ศ. ๒๔๗๓ จนถึงพ.ศ. ๒๕๑๓ รัฐบาลจีนจึงได้มีการอนุรักษ์ ด้วยการป้องกันน้ำฝนกัดเซาะ และทำทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดและปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกจุดที่เป็นไฮไลต์สำคัญของที่นี่อยู่บริเวณ ‘อารามเฟิ่งเซียน’ ซึ่งตั้งอยู่บนผาสูง 40 เมตร มีพระพุทธรูปองค์ประธานนามว่า ‘พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ’ สูง 17.14 เมตร ความโดดเด่นอยู่ที่ดวงตาที่ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนดวงตานั้นก็ยังคงมองเห็นอยู่ ซึ่งพระประธานองค์นี้เชื่อว่าแกะสลักเป็นรูปพระพักตร์ของ ‘พระนางบูเช็กเทียน’ จักรพรรดินี (ฮ่องเต้หญิง) องค์แรกและองค์เดียวที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนถ้ำผาหลงเหมินขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของจีน เวลาเปิดทำการ : 07.30 – 18.30💸 ค่าเข้าชม : 90 หยวน🚍 การเดินทาง : จากสถานีรถ ขึ้นรถบัส หมายเลข 81/K81 ลงที่สถานีถ้ำผาหลงเหมิน ประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 18 กิโลเมตร หรือจะนั่งแท็กซี่ไปก็สะดวกค่ะ